PPT for Målselv, Bardu og Dyrøy er en interkommunal lovpålagt tjeneste forankret i opplæringsloven og barnehageloven.

Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklings- og læringsbetingelser. Vi skal hjelpe grunnskoler og barnehager i Målselv, Bardu og Dyrøy i arbeidet med å legge til rette for barn og unge med særskilte opplæringsbehov.

PP-tjenesten sørger for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

PP-tjenesten skal bistå barnehagen og skolen med tilrettelegging av læringsmiljø på individ- og systemnivå. Det kan være faglige og sosioemosjonelle utfordringer.


PPT tar imot henvisning av enkeltindivider og klasser/grupper. Henvisningsskjemaer finnes under fanen "henvisning".


Våre saksbehandlere har faste dager ute på enhetene i Målselv, Bardu og Dyrøy hver mandag, tirsdag og torsdag, og dette medfører begrenset tilgjengelighet på deres telefoner disse dagene.

Vår sekretær betjener sentralbordet (telefon og epost) tirsdag-torsdag

kl 8-14.30

Send oss gjerne epost så svarer vi så raskt vi får mulighet. Se epostadresser under fanen "Ansatte".

NB! Send aldri sensitive personopplysninger på epost.

Vi er lokalisert i 2. etg i LHL-bygget i Øvreveien 30 i Bardufoss sentrum

Postadresse:

PPT for Målselv, Bardu og Dyrøy

Øvreveien 30

9325 Bardufoss


Vi tar gjerne imot elektronisk post.

Organisasjonsnummer. 983647324

0